Nieuws

22 September 2015
6 vragen over het Hof van Discipline, de tuchtrechter van Bram Moszkowicz

Donderdag 21 februari diende het hoger beroep van advocaat Bram Moszkowicz tegen de maatregel van de Amsterdamse Raad van Discipline om hem van het advocatentableau te schrappen. Dit hoger beroep diende in ‘s-Hertogenbosch bij het Hof van Discipline, het hoogste tuchtcollege binnen de advocatuur. De advocatuur spreekt net als de medische sector onafhankelijk recht over de eigen beroepsgroep. Hoe werkt het Hof van Discipline? Hoeveel zaken dienen er jaarlijks, welke sancties worden opgelegd en spelen financiële klachten vaker een rol? Inge Schouwink, griffier van het Hof van Discipline, geeft antwoord.
Wat is het meest voorkomende misverstand over het Hof van Discipline?“Dat het Hof niet onafhankelijk zou zijn. Dat hier vakbroeders elkaar beoordelen, dat het Hof onderdeel is van de Orde van Advocaten. Vooral klagers die hun klacht niet gegrond zien, ervaren het Hof eerder als een onderonsje dan als onafhankelijke tuchtrechtspraak.”

Hoe onafhankelijk is het Hof van Discipline precies?

“Volledig. Op basis van de Advocatenwet zijn zowel de vijf regionale Raden van Discipline als het landelijke Hof van Discipline volledig onafhankelijk. Zij staan náást de normale structuur van de Orde, ze vallen er nadrukkelijk niet onder. De vijf leden van het Hof kunnen in alle vrijheid hun oordeel vellen. Drie daarvan zijn rechters, twee advocaat. Zij staan op voldoende afstand tot de advocatuur om zorgvuldig en objectief te werken. Het Hof spreekt tuchtrecht en valt daarmee buiten de reguliere Rechtspraak.”

Is het Hof van Discipline vergelijkbaar met het Centraal Medisch Tuchtcollege?

“Zeker. Zowel de advocatuur als de medische sector kan tuchtrecht spreken over de eigen professionals. In beide wettelijk verankerde systemen is er een regionaal niveau van lagere tuchtrechtspraak en één landelijke hoger beroepsinstantie. In beide systemen is het aantal niet gegronde en niet-ontvankelijke klachten in hoger beroep relatief groot: zo rond de helft van het totaal. Dat komt doordat het Hof in principe alle klachten in behandeling neemt. De dekens – regionale toezichthouders van de advocatuur – kunnen door bemiddelingswerk veel zaken oplossen, maar de klager beslist. Als hij wenst dat een zaak naar de tuchtrechter gaat, ook al is de kans van slagen beperkt, dan gebeurt dat ook. In strafzaken bepalen het Openbaar Ministerie en de politie welke zaken worden doorgezet.”

Hoeveel zaken behandelt het Hof, wat zijn de sancties en hoe vaak is – net als bij de zaak Moszkowicz – de financiële handel en wandel van de advocaat een onderwerp?

“In 2011 behandelde het Hof 285 hoger beroepzaken. In 238 zaken sprak het Hof een oordeel uit. 32 advocaten kregen een waarschuwing, 22 een berisping, 22 een onvoorwaardelijke schorsing en 4 advocaten werden geschrapt van het tableau. Financiële kwesties zijn regelmatig de aanleiding voor een klacht. Advocaten hebben op dat gebied ook een zware zorgplicht Als een cliënt bijvoorbeeld afziet van gefinancierde rechtshulp via een toevoeging, moet de advocaat dat expliciet vastleggen. Aan dat soort verplichtingen kan het Hof een advocaat houden.”

Kan een partij in beroep gaan tegen een besluit van het Hof?

“In principe niet. Het Hof van Discipline is een laatste instantie waartegen geen beroep mogelijk is. Het enige wat mogelijk is, is bij het Europese Hof in Straatsburg een zaak aanspannen tegen de Nederlandse Staat. Het is geen regulier rechtsmiddel waardoor een uitspraak kan worden vernietigd.”

In het jaarverslag 2011 tonen Hof en Raden zich bezorgd over hun financiering: het aantal zaken neemt toe, terwijl het budget wordt bevroren. Hoe staat het nu met de financiën?

“Nog slechter. De regering wil haar eigen financiering van het advocatentuchtrecht afbouwen en alles aan de beroepsgroep zelf doorberekenen. Dat maakt een goed en onafhankelijk tuchtrecht onzeker. En dat terwijl een goed intern toezicht van groot belang wordt geacht. Zonder goed tuchtrecht functioneert toezicht nooit effectief.”

 • 01 November 2019

  Erfrecht specialiste aanwezig bij Beumer Advocaten tijdens Dag van de Erfenis

    8 november aanstaande is het de Dag van de Erfenis. De Dag van de Erfenis is ontstaan uit een initiatief van de vFAS, vereniging van Advocaat- en Erfrechtspecialisten, en de VMN, Vereniging van Mediators in het Notariaat. De advocaten van Beumer Advocaten zijn tevens ook aangesloten bij de vFAS. Met de Dag van de […]

  lees verder
 • 01 November 2019

  Indexeringspercentage alimentatie 2020 gepubliceerd

    Ontvangt of betaalt u alimentatie? Per 1 januari van ieder jaar worden bestaande alimentatieverplichtingen verhoogd met een door de overheid vastgesteld indexeringspercentage. Hiermee wordt de alimentatie aangepast aan het prijspeil. Deze indexering is van toepassing op de partneralimentatie en de kinderalimentatie. Het indexeringspercentage voor 2020 bedraagt 2,5%. U bent ieder jaar opnieuw verplicht de […]

  lees verder
 • 11 October 2019

  Informatiemiddag Beumer Advocaten

  Voor het eerst gaat Beumer Advocaten in samenwerking met DRV Accountants & Adviseurs een informatiemiddag organiseren. Tijdens deze informatiemiddag staan de volgende onderwerpen centraal:   Wet herziening partneralimentatie, met ingang van 01-01-2020 Vermindering aftrek partneralimentatie Waardering van een onderneming bij echtscheiding   Omdat wij het belangrijk vinden dat men goed geïnformeerd wordt over de kwesties/ […]

  lees verder